16.03.2011 - STRUČNA PREZENTACIJA

U četvrtak 03.02.2011 DTZ Istra i Uljanik Brodogradilište d.d su organizirali stručnu prezentaciju koju je održala tvrtka Trea Trade.
Teoretski dio je održan u učionici škole zavarivanja, a praktični dio je održan u školi zavarivanja Uljanik Brodogradilišta d.d.

Prezentirane su slijedeće teme:

1. Zavarivanje aluminija i aluminijskih legura (TIG i MIG postupak zavarivanja )
2. STT postupak - zavarivanja
3. Reparaturno zavarivanje i navarivanje

Pocetna