Aktivnosti i ciljevi DTZ Istra - općenito


Osnivačka Skupština Društva za tehniku zavarivanja Istra ( DTZ Istra ) je održana 04.12.2003. u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Pula. DTZ Istra djeluje na području Istarske županije.
Važno je spomenuti da je DTZ Istra nastavak tradicije koju Pula i Istra ima u zavarivanju najviše zahvaljujući brodogradnji i Brodogradilištu Uljanik, zatim tvornici strojeva za zavarivanje Uljanik – TESU SZZ koja je 2003 godine proslavila 50 godina rada, Tehnomontu i nizu ostalih manjih tvrtki.
DTZ Istra je nastalo kao plod potrebe za međusobnom suradnjom i bržim i učinkovitijim prijenosom znanja i informacija u okolnostima brzog razvoja novih tehnologija, znanja i standarda za njihovo primjenjivanje. Stoga je i jedna od osnovnih zadaća DTZ Istra edukacija putem predavanja, seminara i tribina.

Aktivnosti DTZ Istra obuhvaćene su Statutom Društva:

1. Okupljanje osoba zainteresiranih za tehniku zavarivanja i za rad u
Društvu


Podrazumijeva međusobnu razmjenu iskustava kroz druženja, seminare itd.
Članovi DTZ Istra mogu biti fizičke i pravne osobe, drugim riječima u Društvo za tehniku zavarivanja Istra mogu se učlaniti kako zainteresirani pojedinci tako i tvrtke čija je proizvodna djelatnost vezana uz zavarivanje ili srodne tehnike.

2. Organizacija znanstvenih i stručnih skupova

Znanstveni i stručni skupovi okupljaju znanstvenike, stručnjake i sve zainteresirane zbog razmjene i prenošenja iskustava.
DTZ Istra trenutačno planira dvije vrste ovakvih skupova:

a) Organizaciju jednodnevnih stručnih seminara jedanput godišnje, po potrebi i više.
Ovi seminari imaju edukativni karakter a cilj im je prenošenje stručnih znanja iz područja zavarivanja i srodnih tehnika.
Obnavljanje i stjecanje novih znanja putem seminara nešto je što su Europa i svijet već odavno usvojili.

b) Organizaciju međunarodnih znanstvenih savjetovanja u suradnji sa Hrvatskim Društvom za tehniku zavarivanja

Na ovakvim bi skupovima DTZ Istra okupljalo znanstvenike i stručnjake iz Hrvatske, Europe i svijeta.

3. Pisanje i objavljivanje stručnih radova iz područja struke

Pisanjem i objavljivanjem stručnih radova stručnjaci na području zavarivanja pridonose svojem stručnom uzdizanju, te oplemenjivanju stručnih znanja i razmjeni dragocjenih iskustava.
Inženjerima i svima ostalima koji se bave zavarivanjem preporučuje se objavljivanje stručnog rada jedanput godišnje.

4. Praćenje i predlaganje normi, standarda ili tehničkih propisa

Standardi i tehnički propisi neophodni su da bi se izveo bilo kakav projekt. Svaki projekt, pa tako i projekti u zavarivanju podliježu određenim standardima bilo domaćim ili međunarodnim.
Pri ugovaranju poslova standardi su ključni u definiranju kvalitete zavarivanja, a o određenom standardu ovise troškovi proizvodnje, rok i kvaliteta, opseg ispitivanja, itd.
Standardi su podložni promjenama, pa je potrebno njihovo praćenje. DTZ Istra će u sklopu svog rada omogućiti tvrtkama i pojedincima pružanje savjeta oko tumačenja standarda i propisa.

5. Povezivanje sa proizvodnim, stručnim , obrazovnim, znanstvenim i društvenim organizacijama i institucijama u cilju proučavanja i prenošenja najnovijih dostignuća iz tehnike zavarivanja

Kako je već ranije rečeno, za zavarivanje je neophodno povezivanje znanstvenih, obrazovnih i ostalih institucija zajedno sa gospodarstvom u jednu cjelinu i to u cilju sveobuhvatnijeg sagledavanja problema , te njegovog lakšeg rješavanja.
Kako bez obrazovanja nema govora o kvalitetnim kadrovima, povezivanje obrazovanja sa ciljevima gospodarstva u cilju dobivanja kadrova je vrlo bitno.
Bez kvalitetnog zavarivača nema izvedbe zacrtane tehnologije zavarivanja. Za izobrazbu kvalitetnog zavarivača potrebno je nekoliko godina. Nakon stjecanja znanja i iskustva zavarivači vrlo često odlaze u zemlje Europske Unije u potrazi za boljim životnim standardom.
Istovremeno visoki zahtjevi kvalitete i rokovi izrade proizvoda ne ostavljaju prostora za rad nepripremljene i nedovoljno educirane radne snage. Probleme deficita zavarivača osjeća najviše brodogradnja, jer je potreba za njima ovdje i najveća. Za zavarivanje u brodogradnji karakteristični su i teški i opasni uvjeti rada, što odbija od odlučivanja za zanimanje zavarivača. Zvanje zavarivača trenutno se nažalost nalazi vrlo nisko na ljestvici društvenih vrijednosti.
Automatizacija i robotizacija mogu samo djelomično nadoknaditi ljudsku ruku. Zavarivanje broda, pa i bilo koje druge konstrukcije još uvijek je nezamislivo bez ljudske ruke.
Društvo za tehniku zavarivanja Istra može i u ovom djelu dati svoj doprinos. Budući da okuplja stručnjake iz područja zavarivanja sa iskustvom i znanjem iz proizvodnje i edukacije kadrova, može pomoći svojim savjetima i suradnjom sa obrazovnim institucijama. Važno je spomenuti suradnju sa Industrijsko obrtničkom školom, Tehničkom školom i Visokom tehničkom školom u Puli.
Da bi se populariziralo zavarivanje potrebno je između ostalog obnoviti i aktivnosti kao što je takmičenje zavarivača. U ovom trenutku na državnom nivou ovakva aktivnost još uvijek ne postoji. Za organizaciju ovakvog projekta potrebno je angažiranje više tvrtki i institucija koje će ga poduprijeti organizacijski i financijski.
Zaštita na radu kod zavarivanja vrlo je značajna obzirom na oslobađanje plinova i zračenja kod samog procesa zavarivanja. Stoga će i u ovom segmentu biti potrebna dodatna edukacija i informiranost svih zainteresiranih za zavarivanje.

6. Organizacija baze podataka iz područja zavarivanja

Da bi se sprovelo sve gore navedeno potrebne su naravno informacije, odnosno baza podataka.
Prije svega, DTZ Istra planira prostor u kojem bi između ostalog bila i knjižnica koja bi uključivala literaturu, standarde, strane i domaće časopise iz područja zavarivanja i srodnih tehnika. Ovakva knjižnica je neophodna za rad Društva i za kvalitetno informiranje i edukaciju svih na području zavarivanja.

7. Učešće u radu Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja

Sjedište Hrvatskog Društva za tehniku zavarivanja ( HDTZ ) nalazi se u Zagrebu. HDTZ je ispred Europske federacije za zavarivanje ovlašteno za edukaciju inženjera, tehničara i specijalista za zavarivanje sukladno međunarodnim standardima.
Međusobna suradnja HDTZ-a, DTZ Dalmacija, DTZ Istra i DTZ Slavonski Brod je neophodna za razvoj zavarivanja u Hrvatskoj.